ราคา DM-13 = 1,500 บาท ไม่รวมภาษี 7 %
ราคา DM-15 = 1,725 บาท ไม่รวมภาษี 7 %

SOIL pH AND MOISTURE TESTER (DM-15)

  1. ถ้าดินแห้งหรือมีปุ๋ยมาก ต้องราดน้ำ 1 ถังลงบนดิน รอ 20-30 นาที
  2. ก่อนทำการวัด เช็ดผิวโลหะด้วยผ้าเปียก หรือกระดาษทรายละเอียด

ถ้าเป็นเครื่องใหม่ ควรจะปักลงดิน 2-3 ครั้ง เพื่อน้ำมันบนผิวโลหะหลุดออกให้หมด

  1. ปักเครื่องวัดลงในดิน จนผิวโลหะทั้งหมดฝังอยู่ในดินแล้วกดดินรอบ ๆ เครื่องวัดให้แน่น
  2. รอ 1 นาที จนเข็มหยุด จึงอ่านค่า
  3. ค่า pH ที่อ่านได้ จะแตกต่างกันตามสภาพของดิน เช่น กดดินรอบๆ แน่นมากน้อย ความชื้นของดิน      

                     จากผสมปูนขาวแล้วให้รอ 1-2 อาทิตย์ เคล้าดินให้ดีแลัววัดค่าpH

  1. ถ้าต้องการอ่านดค่าความชื้น (DM-15) กปุ่มข้าง ๆ เครื่อง

 

การวัดค่าความชื้น (DM-15)

  1. ปักเครื่องลงดินใกล้ๆ รากพืชจนผิวโลหะทั้งหมดฝังอยู่ในดิน
  2. ค่าความชื้นแบ่งเป็นช่วงค่า 1-8 ตามสภาพของดิน
  3. จากตำแหน่งเข็มชื้สามารถรู้ความต้องการน้ำตามชนิดของพืช เช่น

กุหลาบ           (3-5) กล้วยไม้           (1-2) แตงกวา       (4-6)

มันฝรั่ง            (3-5)   มะเขือเทศ      (4-6) แตงโม         (4-6)

มะเขือ             (4-6)   องุ่น             (3-5) สตรอเบอรี่    (4-6)

ผักกาดหอม    (3-5)     ถั่ว             (3-5) เป็นต้น

 

การที่ดินจะดูดซีมปุ๋ยได้เต็มที่ จำเป็นต้องปรับ pH ของดินให้เป็นกลางโดยประมาณ แต่ถ้าเติมปูนขาวมากเกินไป จะทำให้ดินขาดแมงกานีส และขาดความสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้อง เติมในปริมาณพอเหมาะเท่านั้น และวัดค่า pH ก่อนและหลังเติม

ปริมาณหินปูนที่จำเป็นเพื่อทำให้ดินมีค่า pH 6.5 ต่อพื้นที่ 10 เอเคอร์ ลึก 15 ซม

 

ชนิดของดิน ดินปนทราย ดินร่วน ดินเหนียว ซากพืช-สัตว์
ค่าเริ่มต้น สีน้ำตาล สีดำ สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้ม สีดำ สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้ม สีดำเช้ม
ฮิวมัสน้อย ฮิวมัสมาก ฮิวมัสน้อย ฮิวมัสมาก ฮิวมัสมาก ฮิวมัสน้อย ฮิวมัสมาก ฮิวมัสมาก
4.0 250 500 900 1200 1500 1000 1500 1800
4.5 200 400 700 900 1200 800 1100 1300
5.0 150 300 500 600 800 600 800 900
5.5 100 200 300 400 500 400 500 600
6.0 50 100 150 200 250 200 200 300

* 1 เอเตอร์  = ประมาณ 4,000 ตร.ม.